Nieuwbouw of verbouw

Heeft u (ver)bouwplannen en weet u niet waar u moet beginnen? Wij helpen u graag! Wij kunnen begeleiden van ontwerp tot en met oplevering.

Aan de hand van uw wensen stellen wij een Programma van Eisen op. Vervolgens maken we samen met u een stappenplan, waardoor u beter inzicht heeft in de te nemen stappen tijdens voorbereiding en uitvoering van de bouw. Op deze transparante werkwijze hoeft u niet te regisseren, maar heeft u wel alle touwtjes in handen.

Onderdelen die in het stappenplan voor kunnen komen zijn o.a.:

[columns] [span6]

 • Inventariseren van uw wensen;
 • opstellen Programma van Eisen (PvE);
 • budgetraming opstellen aan de hand van schetsontwerp;
 • vervaardigen bouwkundig tekenwerk;
 • benodigde vergunningsaanvragen;
 • welstandseisen toetsen;
 • vervaardigen van bestekken en/of technische werkomschrijvingen;

[/span6][span6]

 • offerte's aanvragen en beoordelen van uitvoerende partijen en/of leveranciers;
 • adviseren tijdens inkoop / uitbesteding;
 • project- en bouwkostenbewaking;
 • beoordelen en bewaken van meer- en minderwerk;
 • coördineren en toezicht houden tijdens de uitvoering;
 • kwaliteitsbewaking tijdens de uitvoering;
 • verzorgen van de oplevering;

[/span6][/columns]

Bouwkundig tekenwerk

Wij verzorgen bouwkundig tekenwerk tijdens alle fasen in een bouwproces. Wij zijn op de hoogte van de bouwbesluit eisen, zodat uw project voldoet aan de geldende regelgeving. Voor zowel nieuw- als verbouw kunnen wij uw bouwkundig tekenwerk verzorgen. Hieronder vallen o.a.:
 • (Schets/Voorlopig/Definitief) ontwerptekeningen
 • bouwaanvraagtekeningen (incl. principedetails)
 • (uitvoerings-) werktekeningen met bijbehorende uitvoeringsdetails.

Digitalisering
Daarnaast kunnen wij ook revisie (As Built) tekeningen verzorgen. Heeft u een bestaand pand, en zijn er geen (goede) tekeningen voorhanden, ook dan kunnen wij u van dienst zijn. Om tot goede revisie (As-Built) tekening te komen, komen wij langs om uw woning of ander pand volledig in te meten. Aan de hand van deze gegevens stellen wij bouwkundige tekeningen op, zodat uw woning of ander pand volledig in kaart wordt gebracht.

Bouwtekening Boermans Bouwkundig Adviesbureau