Bouwmanagement

Tijd, kwaliteit en budget zijn drie belangrijke onderdelen van ieder bouwproces. Wij kunnen voor u de bouwbegeleiding op ons nemen, waarbij wij op deze drie onderdelen toezicht houden en bewaken. Als bouwbegeleider vertegenwoordigen wij u, als opdrachtgever op het werk en zullen uw belangen zeer nauwkeurig behartigen.

In de afgelopen jaren is er veel veranderd op de bouwplaats. Andere bouwmethodieken, automatisering, contractvormen, kwaliteitssystemen en een steeds sneller veranderende regelgeving. Dit betekent voor het toezicht houden ook een andere zienswijze en aanpak. Wij zijn hierin mee ontwikkeld. Wij kunnen de spil en schakel zijn tussen u en de overige betrokken partijen. Tijdens het bouwproces controleren wij de bouwwerkzaamheden, voeren kwaliteitscontroles uit en bewaken uw budget en planning. Als wij afwijkingen en/of knelpunten signaleren communiceren wij dit met de uitvoerende partij(en) en rapporteren dit aan u, als opdrachtgever.
Boermans Bouwkundig Adviesbureau bouwmanagement

Directievoering

Tijdens de realisatie van een bouwproject is de directievoerder de vertegenwoordiger en belangenbehartiger van de opdrachtgever. De directievoerder is de bewaker van het contract, het geld en de projectorganisatie.

U wilt dat de bouw binnen budget en binnen planning verloopt. En u verwacht de afgesproken kwaliteit. Wij zorgen daarvoor. Wij vertegenwoordigen u als onafhankelijke op de bouw, voeren directie, houden toezicht en bewaken scherp de kwaliteit. Op die manier kunnen  wij u ontzorgen  en heeft u één aanspreekpunt op de bouw, waar u 100% op kunt vertrouwen.

Kunnen wij ook u van dienst zijn? Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden door te spreken.