Bouwkundige aan- of verkoop keuring

Onze bouwkundige aan- en verkoopkeuringen omvatten een visuele beoordeling van alle belangrijke bouwelementen. De bouwkundige onderdelen worden door ons beoordeeld en gewaardeerd. Van onze bevindingen wordt een rapportage opgesteld en digitaal aan u verstrekt.

Indien er gebreken worden geconstateerd wilt u natuurlijk weten of deze te verhelpen zijn en wat de kosten hiervan zijn. Het rapport van de uitgebreide aankoopkeuring bevat een overzicht van de hersteladviezen en –kosten. Op basis van algemeen geaccepteerde (gemiddelde) eenheidsprijzen van materialen en de normen voor arbeid en materieel van professionele bedrijven wordt een inschatting gemaakt van de herstelkosten. Dat wil zeggen dat er voor de inschatting gekeken wordt naar de gemiddelde prijzen voor materialen en werkzaamheden in de markt. Indien van toepassing wordt er ook een inschatting gemaakt van de onderhoudskosten voor de woning die zich in de toekomst voor zullen doen.

Zowel de basis als uitgebreide keuringen betreffen een non-destructief bouwtechnisch onderzoek, waarbij de staat van onderhoud visueel bepaald wordt.

Wanneer het gebruik van asbest in de woning tijdens de bouwtechnische keuring voor de inspecteur zichtbaar is, zal hij hier melding van maken. Dit betreft echter geen asbestinventarisatie en het gebruik van asbest kan dus tijdens een aankoopkeuring niet uitgesloten worden.

Opleveringen

Tijdens de oplevering moet u controleren of hetgeen wat gebouwd is, voldoet aan de kwaliteitseisen en/of het conform de overeengekomen contracten is uitgevoerd. U, als opdrachtgever en uw aannemer hebben beide belang bij een goede en juiste oplevering. Hierbij is het inschakelen een externe, onafhankelijke bouwkundig ingenieur een goed middel. Wij zien erop toe of het bouwwerk bij oplevering aan de voorschriften voldoet.

Boermans Bouwkundig Adviesbureau | Bouwkundige keuringen